<…مزایده ها و مناقصات …> مزایده مجموعه قایقرانی چهاردریاچه

اسفند ۲۶, ۱۳۹۷

مزایده کرایه قایقرانی، پارک بادیه، زمین تنیس، کافی شاپ و فیلمبرداری و عكاسی (آتلیه) باشگاه های فجر و قدس ذوب آهن اصفهان (۹۷۲۱۵۰)

 این شرکت در نظر دارد قایقرانی، پارک بادی، زمین تنیس، کافی شاپ و فیلمبرداری و عکاسی (آتلیه) باشگاه های فجر و قدس ذوب آهن اصفهان را از طریق مزایده به صورت اجاره به اعضا با شرایط زیر است. متقاضیان می توانند هنگام بازدید از محل و در نظر شرایط زیر نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا ساعت ۳۰/۱۵ مورخه ۲۶/۱۲/۹۷ اقدام نمایند.

 • تأمین آب و برق مورد نیاز اجاره بعهده و هزینة مجر است.
 • متقاضیان بایستی تصویر خود را به ثبت می رسانند و هر نوع مدرکی مبنی بر تجربه و توان مربوط به اجاره به همراه برگ پیشنهاد قیمت ارائه می دهند و قرارداد اجاره فقط به نام برنده آن تنظیم و می شود و tenzger حق به امضای اجاره به هر شکل به دیگری ندارد
 • کلیه پرسنل تنزل و استفاده کنندگان از خدمات فوق بایستی توسط مستأجر بیمه حوادث.
 • فروش بلیط باید به صورت قانونی انجام شود.
 • اخذ هر گونه مجوز از مراجع قانونی، صنفی یا اتحادیه های مربوط به اتهام و هزینه مسکن.
 • مستاجر موظف به رعایت قوانین مربوط به اداره اماکن و سایر ادارات مرتبط است و در صورت نقض و جلوگیری از ادامه فعالیت تانزانیا توسط این ادارات به علت عدم رعایت قوانین هیچ گونه مسئولیتی به عهده ندارد و قرارداد به صورت یکطرفه قابل لغو خواهد بود.
 • مدت اجاره از زمان قرارداد قرارداد تا یکسال شسی.
 • مستاجر هنگام قرارداد باید معادل مبلغی که برای هر یک از موارد فوق تعیین می شود، ضمانت برای اطمینان از انجام وظایف و انجام کار خوب و جبران خسارت احتمالی تحویل کالا را که در پایان قرارداد پس از پرداخت کامل به او واگذار شود.
 • مستاجر موظف می شود بهای اجاره در پایان هر ماه به حساب دارنده واریز و رسید آنرا تحویل نماینده مجر نماید.
 • کلیه کسور قانونی متعلقه موضوع قرارداد بعهده و مستاجر هزینه است.
 • مستأجر متعهد به رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۰۲/۱۱/۸۶ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه و دستور العمل اجرائی آن می باشد.
 • درخواست کنندگان می توانند در این پیشنهادات پیشنهاد ارائه نمایند. بدیهی است که برنده هرمورد صرفا بر اساس قیمت های مورد تعیین می شود.
 • پیشنهاد قیمت باید با امضا و مهر و یا fingerprint شرکت کننده و در بسته بندی در بسته در مهلت مقرر تحویل مدیریت بازرگانی شرکت انجام دهید.
 • موجر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

مبلغ اجاره پیشنهادی ماهانه برای اسکله قائلرانی به عدد. . . . . . . . . . . . . ریال وبه حروف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال

مبلغ اجاره پیشنهادی ماهانه برای پارک بادی به عدد. . . . . . . . . . . . . . ریال وبه حروف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال

مبلغ اجاره پیشنهادی ماهانه برای زمین تنیس به عدد. . . . . . . . . . . . . ریال وبه حروف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال

مبلغ اجاره پیشنهادی ماهانه برای کافی شاپ به عدد. . . . . . . . . . . . . . ریال وبه حروف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال

مبلغ اجاره پیشنهادی ماهانه برای فیلمبرداری و عكاسی به عدد. . . . . . . . . . . . ریال وبه حروف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال

نام شرکت کننده:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره اقتصادی یا کد ملی:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

آدرس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                         امضاء و مهر یا اثر انگشت

مزایده ۲ ….. باشگاه فجر و قدس

جهت مشاهده آنلاین و دریافت فایل میزبانی از لینک ذیل اقدام فرمایید

مشاهده و دریافت فایل

ارسال فایل
poyeshbuild@outlook.com


ارائه نظر

( نظر شما پس از بررسی انتشار می یابد)



هیچ موردی برای نمایش وجود ندارد