<…مزایده ها و مناقصات …> حمل ضایعات فلزی

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۸

این شرکت در نظر دارد اجرای عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه ضایعات فلزی بخش فولاد سازی و مهندسی نورد کارخانه ذوب آهن اصفهان را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان میتوانند ضمن بازدید از محل ، اسناد مناقصه را دریافت و با در نظر گرفتن مفاد مندرج در پیش نویس پیمان و شرایط زیر نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی خود حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ ۲۴ اردیبهشت ۹۸ اقدام نمایند.

  • برگ پیشنهاد قیمت باید به عدد و حروف بدون قلم خوردگی و بدون قید و شرط تکمیل و ارائه گردد.

تذکر ۱ : هرگونه پیشنهاد قیمت خارج از برگ پیشنهاد مردود و فاقد اعتبار می باشد.

       تذکر ۲ : از درج پیشنهاد قیمت در پیش نویس پیمان خود داری فرمائید.

  • قیمت های پیشنهادی باید بر مبنای شرایط قیمتهای سال ۹۸ ارائه گردد و هیچگونه تعدیلی به قیمتهای پیشنهادی تعلق نمی گیرد.
  • در صورت اختلاف بین مبلغ عددی و حروفی پیشنهاد دهندگان ، ملاک عمل برای دستگاه مناقصه گزار مبلغ حروفی می باشد.
  • پیشنهاد قیمت بایستی با امضاء و مهر یا اثر انگشت شرکت کننده و در پاکت در بسته در مهلت مقرر تحویل مدیریت بازرگانی شرکت گردد.
  • کلیه اسناد و مدارک مناقصه شامل پیش نویس پیمان ، آگهی مناقصه و هرگونه ضمائم و مدارکی که بعداً از طرف کارفرما ارسال شده باشد ( از قبیل تغییرات در پاره ای از مشخصات و . . . ) باید به امضاء و مهر یا اثر انگشت شرکت کننده رسیده باشد و به همراه برگ پیشنهاد قیمت در پاکت در بسته تحویل گردد.

تبصره : در صورتیکه یک یا چند برگ از اسناد و مدارک مناقصه به امضای پیشنهاد دهنده نرسیده و یا مخدوش و ناقص باشد ، تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده تلقی خواهد شد.

  • اعتبار پیشنهاد قیمت ارائه شده توسط شرکت کنندگان در مناقصه از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد دو ماه می باشد.
  • مالیات بر ارزش افزوده در قیمت پیشنهادی لحاظ نگردد و کارفرما حسب ضوابط ، مازاد بر مبلغ پیمان محاسبه و پرداخت می نماید.
  • دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

جهت مشاهده آنلاین و دریافت فایل میزبانی از لینک زیر اقدام کنید

   **** مشاهده و دریافت فایل ***

 PoyeshBuild@outlook.comارائه نظر

( نظر شما پس از بررسی انتشار می یابد)هیچ موردی برای نمایش وجود ندارد