<…مزایده ها و مناقصات …> اجاره یک دستگاه جرثقیل بوم تراک ۱۰ تن

اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۸

این شرکت در نظر دارد جهت انجام امور محوله در کارگاههای محوطه کارخانه ذوب آهن اصفهان یک دستگاه جرثقیل بوم تراک ۱۰ تن را از طریق پیمانکار واجد شرایط اجاره نماید. متقاضیان میتوانند ضمن بازدید از محل ، اسناد مناقصه را دریافت و با در نظر گرفتن مفاد مندرج در پیش نویس پیمان و شرایط زیر نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی خود حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ ۳۱/۰۲/۹۸ اقدام نمایند.

  • برگ پیشنهاد قیمت باید به عدد و حروف بدون قلم خوردگی و بدون قید و شرط تکمیل و ارائه گردد.

تذکر ۱ : هرگونه پیشنهاد قیمت خارج از برگ پیشنهاد مردود و فاقد اعتبار می باشد.

       تذکر ۲ : از درج پیشنهاد قیمت در پیش نویس پیمان خود داری فرمائید.

  • قیمت های پیشنهادی باید بر مبنای شرایط قیمتهای سال ۹۸ ارائه گردد و هیچگونه تعدیلی به قیمتهای پیشنهادی تعلق نمی گیرد.
  • در صورت اختلاف بین مبلغ عددی و حروفی پیشنهاد دهندگان ، ملاک عمل برای دستگاه مناقصه گزار مبلغ حروفی می باشد.
  • پیشنهاد قیمت بایستی با امضاء و مهر یا اثر انگشت شرکت کننده و در پاکت در بسته در مهلت مقرر تحویل مدیریت بازرگانی شرکت گردد.
  • کلیه اسناد و مدارک مناقصه شامل پیش نویس پیمان ، آگهی مناقصه و هرگونه ضمائم و مدارکی که بعداً از طرف کارفرما ارسال شده باشد ( از قبیل تغییرات در پاره ای از مشخصات و . . . ) باید به امضاء و مهر یا اثر انگشت شرکت کننده رسیده باشد و به همراه برگ پیشنهاد قیمت در پاکت در بسته تحویل گردد.

تبصره : در صورتیکه یک یا چند برگ از اسناد و مدارک مناقصه به امضای پیشنهاد دهنده نرسیده و یا مخدوش و ناقص باشد ، تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده تلقی خواهد شد.

  • اعتبار پیشنهاد قیمت ارائه شده توسط شرکت کنندگان در مناقصه از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد دو ماه می باشد.
  • مالیات بر ارزش افزوده در قیمت پیشنهادی لحاظ نگردد و کارفرما حسب ضوابط ، مازاد بر مبلغ پیمان محاسبه و پرداخت می نماید.
  • دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

 

 

جهت مشاهده آنلاین و دریافت فایل میزبانی از لینک زیر اقدام کنید

   **** مشاهده و دریافت فایل ***

 PoyeshBuild@outlook.comارائه نظر

( نظر شما پس از بررسی انتشار می یابد)هیچ موردی برای نمایش وجود ندارد