<…پروژه ها …> ساخت ارابه و سرند و تغذیه کننده

آبان ۲, ۱۳۹۷

ساخت و تحویل سه ردیف ارابه و سرند و تغذیه کننده کوره بلند شماره یک

عملیات ساخت کالاهای فوق با استفاده از پرسنل فنی شاغل در شرکت و با بکارگیری پیمانکار متخصص و مجرب در کارگاه ۲۵ ذوب
آهن انجام گردید. تعداد کالاهای فوق به شرح ذیل بوده است :
* سرند آگلومره ، ۱۴ عدد
* ارابه سرند آگلومره ، ۱۴ عدد
* تغذیه کننده ( فیدر ) ، ۱۰ عدد

آخرین پروژه ها