<…پروژه ها …> آماده سازی و حمل سرباره، ضایعات فلزی مهندسی نورد و بخش فولاد سازی ذوب آهن اصفهان

آبان ۲, ۱۳۹۷

-عملیات آماده سازی و بارگیری سرباره فولادسازی و استحصال آهن قراضه و خرسک و تعمیر و نگهداری تجهیزات مربوطه:

در قالب این پیمان حدود ۳۵ نفر مشغول بکار بوده اند و طی سال ۹۶ مقدار ۱۸٫۴۹۰ تن استحصال آهن قراضه و خرسک از سرباره انجام
گردیده است . لازم بذکر است مقدار تولید فولاد سازی در این مدت ۲٫۲۵۷٫۳۹۳ تن بوده است.

-عملیات تخلیه ، آماده سازی ، بارگیری ، حمل و تحویل ضایعات فلزی مهندسی نورد و بخش فولاد سازی و اجرای عملیات نگهداری
و تعمیر تجهیزات مربوطه فولاد سازی:

در قالب این پیمان حدود ۵۲ نفر مشغول بکار بوده اند و در سال ۹۶ در بخش فولادسازی ۵۲٫۹۱۸٫۰۸۰ کیلوگرم و مهندسی نورد ۶۱٫۳۲۶٫۹۸۰
کیلوگرم ضایعات فلزی توسط این شرکت حمل و تحویل گردیده است.

آخرین پروژه ها