<…اخبار …> یزدی زاده گفت: سرمایه انسانی ارزشمند ، با تجربه ، متخصص و متعهد و امکانات ، تجهیزات ، و بستر مناسب همچنین بهبود eps از اهداف تشکیل شرکت مهندسی پویش ساخت ذوب آهن می باشد.

دی ۲۳, ۱۳۹۷

 

دکتر منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت : همانطور که در بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا epc تجربه شده است شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان نیز با اتکا به سرمایه انسانی ارزشمند ، باتجربه ، متخصص و متعهد خود همچنین امکانات ، تجهیزات و فضای کار مناسب در آخر بهبود eps ذوب آهن ، شرکت مهندسی پویش ساخت ذوب آهن شکل گرفت که در مباحث و مراحل مختلف Engineering ، Proeurenent و Construction کلا بصورت کلیدی از طراحی پروژه گرفته تا خرید تمامی اقلام مورد نیاز نصب ، اجرا ، پیش اندازی و راه اندازی آن بصورت کامل را به شرکت مهندسی پویش ساخت بسپاریم و با اطمینانی که به دانش نیروی انسانی متخصص خود و  امکانات در اختیار این شرکت داریم فقط به نظارت و مدیریت پروژه بپردازیم همچنین اهداف اصلی شرکت را بدون دغدغه دنبال نمائیم . ‌دکتر منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت : همانطور که در بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا epc تجربه شده است شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان نیز با اتکا به سرمایه انسانی ارزشمند ، باتجربه ، متخصص و متعهد خود همچنین امکانات ، تجهیزات و فضای کار مناسب در آخر بهبود eps ذوب آهن ، شرکت مهندسی پویش ساخت ذوب آهن شکل گرفت که در مباحث و مراحل مختلف Engineering ، Proeurenent و Construction کلا بصورت کلیدی از طراحی پروژه گرفته تا خرید تمامی اقلام مورد نیاز نصب ، اجرا ، پیش اندازی و راه اندازی آن بصورت کامل را به شرکت مهندسی پویش ساخت بسپاریم و با اطمینانی که به دانش نیروی انسانی متخصص خود و  امکانات در اختیار این شرکت داریم فقط به نظارت و مدیریت پروژه بپردازیم همچنین اهداف اصلی شرکت را بدون دغدغه دنبال نمائیم . یزدی زاده افزود : شرکت مهندسی پویش ساخت ذوب آهن در چند سال ابتدای تاسیس خود به سمت و سوی پروژه های خدماتی ورود پیدا نموده است که وقتش را گرفته و فکرش را مشغول ساخته است و آن را از اهداف اصلی خود دور نموده است ولی با سیاست های جدیدی که در حال حاضر بدان سو حرکت نموده ایم باید بیشتر بر روی اهداف اصلی تمرکز نمائیم که با واگذاری و مشارکت در پروژه pci و در آینده واگذاری کامل اینگونه پروژه ها شاهد اجرای کامل اهداف اصلی این شرکت یعنی حوزه های epc باشیم.وی در پایان گفت : ظرفیت ، پتانسیل و توان این شرکت در ارائه خدمات پروژه ای باید به حدی برسد تا خارج از مجموعه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان نیز بتواند رقابت نماید و کل صنعت فولاد کشور و غیرو را منتفع سازد و عوائد آن باعث بومی سازی و همچنین رشد و تعالی گردد.

آخرین اخبار