<…اخبار …> پیشرفت موفقیت‌آمیز پروژه مهم زیست‌محیطی تعویض درب‌های باتری کک سازی

تیر ۴, ۱۳۹۸

 

قسمت اول

 

پیشرفت موفقیت آمیز پروژه مهم زیستمحیطی تعویض درب های باتری کک سازی

 

یکی از پروژه های مهم و اساسی ذوبآهن اصفهان که با کاهش آلاینده ها و در راستای مسئولیت اجتماعی انجام می شود، پروژه تعویض درب های باتری کک سازی است که تمام مراحل آن با توان داخلی انجام می شود. در خصوص شرایط کنونی این پروژه مهم با متخصصین آن

در بخش های مختلف شرکت گفتگو ایجاد می شود که در زیر می میرد

 

مهندس عبدالعلی ملکی مدیر برنامه های فنی و برنامه ریزی تولید شرکت گفت: فرآیند تبدیل کگلی به کک در بخش تولید کک و مواد شیمیایی همراه با تولید گازهای فرایندی است. در صورت عدم انعقاد کامل کروماتوگرافی کروماتوگرافی، این گازها ممکن است به بیرون لکت متصل شوند. وی افزود: به منظور کاهش و رفع شرایط نشت این گازها، موضوع پروژه “ساخت و نصب آزمایشی یک واحد از نوع فلکسیبل برای باتری شماره ۳” در دستور کار بهره برداری قرار گرفت. مدیر پروژه فنی و برنامه ریزی تولید شرکت تصریح کرد: این پروژه با تأکید و حمایت معاون بهره برداری و با استفاده از امکانات داخلی شركت و پس از ارائه طرح توسط دفتر فنی بخش تولیدات كك و مواد شیمیایی و اجرای مراحل ساخت یک دیواری فلكسیبل توسط مدیریت كارگاه ها ساخت و تولید انجام و پس از نسوز چینی نصب شده با توجه به بهره برداری از وی اشاره کرد: مطاقبا درب فلکسیبل و موفقیت آمیز بودن و تائید اثربخشی درب ساخته شده در انجماد سلول، پروژه ساخت و نصب ۷۴ عدد درب فلکسیبل سمت کک برنامه ریزی شده بود. این پروژه در اجرای اجرای سازمانی قرار داشته و به منظور کنترل و نظارت بر اجرای فعالیت ها بر اساس زمان بندی برنامه زمان بندی مربوطه به صورت هفتگی برگزار می شود و پروژه پیشرفت کنترل می شود. امكان ساخت وان جام همه فعاليتهاي گراف در داخل كارخانه فراهم شده است، اما براي تسريع در انجام كار، بخشي از فعاليتهاي ماشين آلات دربگذاري به شركت بيروني واگذار شده است. مهندس ملکی گفت: به ساختن درب های درب، با توجه به بررسی های انجام شده، احداث تعمیرگاه غربی با نگهداری و تعمیرات فلکسیبل درب ها ضروری است. در این راستا با توجه به محدودیت در فضای قابل استفاده جهت ساخت مجدد درب های گیتی غرب، مطالعات بر روی سازه های موجود و به منظور استفاده بهینه از این فضاها انجام شده و با مطالعات کارشناسی، اجزای نقشه های اجرایی توسط مدیریت فنی و برنامه ریزی تولید و با هماهنگی بخش تولید کک و مواد شیمیایی تهیه شده است. از طریق تقویت سازه ها و تبدیل مقطع ستون های فلزی موجود از حالت فلزی به ترکیبی CFT که به روش جدید در طراحی و اجرای سازه ها و با توجه به نصب و راه اندازی یک دستگاه تراش ۱۰ تن در محل انجام تعمیرات و با توجه به تکمیل و اتمام طراحی مورد نیاز، به زودی وارد مرحله تولید خواهد شد. مهندس علی قاسمی مدیر کارگاه های ساخت و تولید شرکت گفت: درب های موجود که از ابتدای راه اندازی بر روی باتری های کک سازی نصب شده است، به علت پیچیدگی های ساختاری نیاز به تعویض وجود دارد؛ بنابراین تولید درب های فلکسیبل (flexible) در دستور کار قرار گرفت. به نصب درب های فلکسیبل در باتری شماره یک و کارایی قابل قبول آنها در بخش فنی کیک سازی نسبت به تهیه نقشه های درب های باتری سه بر اساس طرح درب های باتری یک اقدام و مراحل ساخت آن در کارگاه های ساخت انجام شده است. برای سرعت بخشیدن به آماده سازی درب ها برخی از قطعات از شرکت های سازنده خارج از کارخانه تأمین گردید.وی در پاسخ به این سؤال که ساخت درب های باتری چه می شود، گفت: ریخته گری، اسکلت فلزی، سنگ تراشی، ماشینکاری، عملیات حرارتی و نصب و راه اندازی مراحل ساخت درب های باتری و مجموعه کارخانجات ۴۶، ۴۷،۴۸،۵۱ در ساخت این دربها به طور کامل نقشآفرین بودند. مدیر کارگاه های ساخت و تولید شرکت ادامه داد: در حال حاضر از ۳۳ درب ریختهگری شده تعداد ۹ درب در کارگاه ۴۸ ماشینکاری و سوراخکاری شش درب نیز پایانیافته و نصب درب ها نیز آغاز شده است. مهندس محمدعلی ملایی سرپرست واحد دو تولید کک همچنین گفت: واحد مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی که باتری سهکی از واحدهای آن در ماه اسفند سال ۹۱ راه اندازی شد، اما مواجه شد. بنابراین تبدیل درب های فیکس به فلکسیبل) درب کولر قابل انعطاف هوا) جهت مهار دود در دستور کار شرکت گرفت. وی افزود: با اجرای تالش دفتر فنی تولید کک و مواد شیمیایی نقشه های طرح بندی و یک نمونه از سد کیک سازی ساخته شده و در محل نصب شده است که در طول بهره برداری از چندین مورد موفق بود. بنابراین تولید انبوه درب ها در دستور کار قرار گرفت و به صورت هفتگی جلسات آن در دفتر معاون بهره برداری شرکت تشکیل می شود. نصب و راه اندازی واحد دو تولید کک از جمله اعضای کابینت های این اجناس می باشد که با نصب و راه اندازی درب های فلکسیبل ساخته شده اند. وی در پاسخ به این سؤال که ساخت این درب ها به چه پیش نیازها نیاز به مواردی نظیر راه اندازی پاک کننده های درب و رام، تراز کردن ماشینیزان باز کننده درب (دوراسیون)، نقطه ای کردن ماشین دربند، نصب دوربین ها و … اشاره کرد. مهندس یوسف اسکندری مهندس ارشد مکانیک واحد دو تولید کک همچنین گفت: با توجه به فیکس بودن درب ها، بر اثر اعمال نیرویی که به آنها می رسید، امکان شکستگی وجود داشت اما درب های فلکسیبل این مشکل را ندارند. وی خاطر نشان کرد: تعمیرات درب ها قدیمی هزینه و وقت بسیار زیاد در پی داشته اما این زمان برای درب های جدید به یک سوم اهش یافته است و میزان نفر ساعت کمتری برای تعمیرات نیاز دارد که این امر باعث کاهش هزینه های تعمیراتی درب ها می گردد. مهندس حسن رضا جان محمدی مهندس ارشد واحد دو تولید کک همچنین بیان کرد: آلی اندگی موجود در باتری سه همواره مورد توجه مدیران قرار گرفته است، بنابراین تغییر طرح درب های فیکس به فلکسیبل در دستور کار قرار گرفت. وی با اشاره به لزوم رفع آلودگی زیست محیطی اظهار امیدواری کرد که نصب درب های فلکسیبل و مکمل های آن (پاک کننده درب، تعمیرات دوراسیون و …) می تواند در جهت رفع آلودگی باتری موثر واقع شود.

 

آخرین اخبار