<…اخبار …> برقراری تعامل دو سویه با ذینفعان در هر سازمان لازمه بقای آن مجموعه است

خرداد ۲۹, ۱۳۹۸

 

معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان

برقراری همکاری دو طرف با ذینفع در هر سازمانی ضروری برای حفظ آن مجموعه است

دکتر نعمت ا … محسنی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ایجاد همکاری دو طرفه با صاحبان سهام در هر سازمان ضروری به حفظ آن مجموعه، زیرا از طریق این طریق دریافت مخاطبین دریافت می شود و ارتباطات بیشتر شکل می گیرد.

وی افزود: ذوب آهن اصفهان در سالهای گذشته، همایش های متعددی را برای مشتریان محصولات با هدف ارتباط دو سویه برگزار کرد که همراه با پذیرایی نیز همراه بود. تامین کنندگان همچنین گروه دیگری از ذینعع شرکت در چرخه تامین و تهدار هستند و از این جهت همایش تجلیل از این گروه نیز در دست کار قرار گرفته است.

معاون بازرگانی شرکت با اشاره به برگزاری چنین همایش ها موقعیت مناسب برای بررسی فرصت ها و چالش های بین المللی ارائه می دهد گفت: برای دریافت نظرات از تامین کنندگان نظرسنجی همیشه از این عزیزان انجام می شود.

دکتر محسنی بیان کرد: صرفا ارتباطات با تامین کنندگان مد نظر، رتبه بندی آنها از طریق ساز و کارهای علمی نیز در دست اقدام است تا از این طریق و با استفاده از مدل های مختلف سیستم های مشخص سطوح مختلف اعتبار، قابلیت ارتقاء و محلی ساخت بیشتر شاهد باشید.

گفت: ایجاد فرصتی برای آموزش و یادگیری برای کارکنان تجاری نیز به عنوان یک اقدام مهم دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

معاون بازرگانی شرکت بیان کرد: در گذشته، ذوب آهن اصفهان در زمینه تامین مواد اولیه، شرایط خوبی داشت اما متاسفانه با بی مهری صورت گرفته این منابع از این شرکت تحت عنوان خصوصی سازی، توسط دولت گرفته شده و هم اکنون با چالشی مواجه است که نیازمند حمایت ملی است.

وی در پاسخ به این سوال که برای حمایت از تامین کنندگان درون سازمانی چه برنامه ای شما گفتید: تامین کننده درون سازمانی شرکت های اقماری ذوب آهن، به دلیل اینکه در داخل کارخانه قرار دارند و به طور مستقیم در اختیار برخی از کارخانجات ساخت دقیق شناسایی دقیق از توانایی توان، می تواند بیش از پیش در زمینه تامین نیازهای ذوب آهن و نیز در انجام پروژه های خارج از شرکت فعال است. فدراسیون بین المللی حمایت از درون سازمانی و خارج از سازمان.

دکتر محسنی بیان کرد: ذوب آهن اصفهان تنها فضای کارخانه نیست بلکه فرآیند تولید آن از معدن تا مصرف کننده نهایی شامل می شود. بنابراین نیاز تمام بخش های شرکت در راستای حمایت از تامین کنندگان در جهت کمک به تولید با همکاری سازی بیش از گذشته تلاش تلاش نمایند.

 

 

آخرین اخبار