<…تازه ها …> یا ضامن آهو

تیر ۱۲, ۱۳۹۸

ما دولت تسلیم و رضا می طلبیم

راهی سوی اقلیم بقا می طلبیم

اندر دو جهان ، عزت و اقبال و نجات

از فیض ولایت رضا می طلبیم