<…صفحه اصلی …> معرفی و تاریخچه

آبان ۹, ۱۳۹۷

شرکت مهندسی پویش ساخت ذوب آهن اصفهان با پشتوانه بیش از ۴۰ سال تجربه یکی از توانمند ترین واحد های تحت پوشش شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان می باشد . این شرکت دارای تجارب و پتانسیل های اجرای پروژه های صنعتی ، عمرانی ، معدنی ، فنی مهندسی ، اداری و خدماتی ، بازرگانی ، ساخت و تولید ، طرح های مطالعاتی و علمی ، تحقیقاتی در حوزه صنایع فولادی و فلزی ، انرژی ، پترو شیمی ، نفت و گاز ، حمل و نقل ، ابنیه ، مسکن و نظایر آن بوده و هست .

آخرین اخبار