شرکت پویش ساخت ذوب آهن اصفهان

شرکت مهندسی پویش ساخت ذوب آهن

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۴۸۸۴۵
شماره ثبت: ۶۳۳۷۹
آدرس: اصفهان: کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان – شهرکرد ، کارخانه ذوب آهن اصفهان ، ساختمان نبوت

کد پستی: ۸۴۷۷۱۵۳۱۱۱
تلفن: ۰۳۱۵۲۵۷۶۱۴۶
فکس:۰۳۱۵۲۵۷۶۰۷۰
پست الکترونیکی: info@epcesco.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۱۶۹۹۹۹

ارتباط با مدیرعامل: ceo@epcesco.irارائه نظر

( نظر شما پس از بررسی انتشار می یابد)