شرکت پویش ساخت ذوب آهن اصفهان - لوگو

شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان

معرفی و تاریخچه

شرکت مهندسی پویش ساخت ذوب آهن اصفهان با پشتوانه بیش از ۴۰ سال تجربه یکی از توانمندترین واحد تحت پوشش شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان می باشد. این شرکت دارای تجارب و پتانسیل های اجرای پروژه های صنعتی، عمرانی، معدنی، فنی مهندسی، اداری و خدماتی، بازرگانی، ساخت و تولید، طرح های مطالعات و علمی، تحقیقاتی در حوزه صنایع فولاد و فلز، انرژی، پترو شیمی، نفت و گاز، حمل و نقل، ابنیه، مسکن و غیره آن بوده و هست.

آخرین اخبار

پروژه هاي اجرا شده

هیچ موردی برای نمایش وجود ندارد