شرکت پویش ساخت ذوب آهن اصفهان - لوگو

شرکت مهندسی پویش ساخت ذوب آهن اصفهان

معرفی و تاریخچه

شرکت مهندسی پویش ساخت ذوب آهن اصفهان با پشتوانه بیش از ۴۰ سال تجربه یکی از توانمند ترین واحد های تحت پوشش شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان می باشد . این شرکت دارای تجارب و پتانسیل های اجرای پروژه های صنعتی ، عمرانی ، معدنی ، فنی مهندسی ، اداری و خدماتی ، بازرگانی ، ساخت و تولید ، طرح های مطالعاتی و علمی ، تحقیقاتی در حوزه صنایع فولادی و فلزی ، انرژی ، پترو شیمی ، نفت و گاز ، حمل و نقل ، ابنیه ، مسکن و نظایر آن بوده و هست .

پروژه هاي اجرا شده

آخرین اخبار